കേരളത്തിലെ ആദ്യ OTT റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ The Next Top Anchor അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥിക്കായി മറക്കാതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ, വിജയചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകൂ!!
BincyBiju
Bincy Biju
Vipin
Vipin Das Nair
HabilHussain
Habil Hussain
AmyKhazaador
Amy Khazaador
CrissLawrence
Criss Lawrence
AnjanaSomasekharan
Anjana Somasekharan
EzahElizebeth
Ezah Elizebeth
JomyJosy
Jomy Josy
Hiranmay PM
Hiranmayi PM
KenShery
Ken Shery
Please Select any option
acroll-top
×
×